Duševní onemocnění jsou různě závažná. Mezi jedno z těch nejzávažnějších patří schizofrenie. Přibližme si ji.

Co je schizofrenie

Schizofrenie představuje endogenní psychózu. Je pro ni charakteristický rozpad osobnosti. Projevuje se poruchami citů, jednání, myšlení atd. Schizofrenici utíkají od reality.

Pro schizofrenii bývá běžné, že se střídají ataky (projevující se příznaky nemoci) a období relativního klidu. Ne vždy vede nemoc k rozpadu osobnosti, někteří se mohou uzdravit. Větší šanci mají ti, kteří nemají nemoc od dětství či dospívání.

Přesná příčina schizofrenie není známá. Určitou roli hraje dědičnost. Jednou z teorií je i zvýšená tvorba dopaminu.

K rozvoji schizofrenie může přispět introverze, nízká porodní hmotnost, porodní komplikace, těžká životní událost, poškození mozku atd.

Druhy schizofrenie

Rozlišujeme několik druhů schizofrenie. Těmi základními jsou:

 • paranoidní schizofrenie: Jde o nejčastější typ schizofrenie. Projevuje se bludy a pocity pronásledování. Jsou také pro ně typické sluchové halucinace. Vytváří si nesouvislé asociace, na které navazují bludy.
 • hebefrenní schizofrenie: Jde o zesílené příznaky typické pro dospívání – výstřední chování, obrovská náladovost a typická je progresivní dezorganizace myšlení. Projevuje se nelogickou řečí a ruminací (přežvykováním), halucinacemi a bludy. Objevuje se v brzkém věku a má negativní prognózu.
 • katatonní schizofrenie: Není tak častá. Mezi hlavní příznaky patří narušení hybnosti pacienta. Zůstává i několik hodin v nezvyklých polohách, v kterých je pro normálního člověka obtížné vydržet jen několik minut.
 • simplexní schizofrenie: Pacient se během své nemoci postupně uzavírá do sebe. Je zde charakteristická toulavost, degenerativní úpadek mysli. Často se objevují sebevražedné tendence.
 • reziduální schizofrenie: Chronické stadium. Přetrvává po odeznění ataky. Projevuje se podivínstvím.

Příznaky schizofrenie

Schizofrenie má mnoho rozmanitých příznaků. Konkrétní příznaky se odvíjí od toho, o jaký druh schizofrenie jde. Uveďme si alespoň některé základní příznaky schizofrenie:

 • změny chování: Už před určením diagnózy jsou patrné změny chování. Často jde o podivínství, které se věkem zhoršuje a přerůstá v bizarní chování. Schizofrenici nerespektují společenské mravy, dělají nevhodné pohyby i grimasy atd.
 • halucinace: Dotyčný vnímá to, co není. U schizofrenie jsou typické sluchové halucinace. Pacienti mají pocit, že někdo jim našeptává, co mají dělat. Kvůli tomu jsou mnohdy nebezpeční sobě i svému okolí.
 • poruchy myšlení: Myšlení schizofreniků je zmatené, což se projevuje tím, že jejich mluvení je často nesouvislé i nesmyslné.
 • bludy: Jde o přesvědčení, které nevychází z reality. Vyznačující se nepravdivostí, nevyvratitelností a ovlivňují jednání schizofrenika.
 • emoční oploštělost: Jedná se o citovou otupělost. Schizofrenik není schopen hlubších citů. Nedokáže projevovat empatii a často nemá ani výčitky svědomí.
 •  další příznaky: Z dalších symptomů se objevuje špatná koordinace pohybů, přeludy (falešné představy), agresivita, deprese, plachost atd.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *