Některé psychické problémy se nevyhnou nikomu. Určitě jste se vlivem nějaké události někdy v životě cítili psychicky špatně. Problém začíná, když jsou psychické potíže příliš časté či bez zjevné příčiny.

Obecně o psychických problémech

Psychické problémy ještě neznamenají, že člověk je duševně nemocný, zvlášť pokud se objeví jako důsledek obtížného životního období – např. úmrtí v rodině, rozvod, ztráta zaměstnání, odchod do důchodu atd.

Psychické problémy se mohou projevovat různými příznaky. Těmi nejčastějšími je ustaranost, nadměrný smutek, úzkosti, náladovost, podrážděnost, přecitlivělost atd. Psychický stav člověka se promítá i do jeho fyzického zdraví. Proto je důležité, aby se s psychickými problémy vypořádal co nejdříve a nezavíral před nimi oči.

Psychické problémy jako příznak duševní poruchy

Psychické problémy mohou být různě vážné. Někdy mohou samy či s vaší pomocí, případně menší pomocí odborníka odeznít, ale jindy jsou příznakem duševních poruch.

Je třeba upozornit na to, že při posuzování z hlediska psychologie je často velmi těžké určit přesnou hranici, co je ještě “normální“ a co už lze považovat za duševní poruchu.

Duševní poruchou označujeme psychické procesy, které znesnadňují fungování člověka ve společnosti.

Duševní poruchy se mohou týkat různých oblastí, např. myšlení, prožívání, sociální sféry atd.

Rozlišujeme mnohé duševní poruchy, které jsou klasifikovány a mezinárodně uznávané dle Mezinárodní klasifikace nemocí. Patří mezi ně např. organické duševní poruchy, schizofrenie, afektivní poruchy, neurotické poruchy, syndrom poruch chování, mentální retardace atd.

Nejčastějšími duševními poruchami, pro které lidé vyhledávají psychology, jsou úzkostné stavy, fobie či deprese, popřípadě deprese. Jejich příčiny mohou být různé. Velmi často svou hlavní roli sehrává stres, uspěchaný životní styl či ztráta smyslu života.

Jak na psychické problémy

Pokud na vás doléhají psychické problémy více než obvykle, je nutné naučit se s nimi zacházet. Někdy je zapotřebí čas (např. v případě úmrtí v rodině), jindy pomůže, když se člověk pokusí se nějak zabavit, najít si koníček či nový smysl života (ztratí-li ten stávající, nebo pokud žádný nemá).

Dostane-li se člověk do takových psychických problémů, kdy si nedokáže pomoci sám, je důležité, aby se nestyděl a co nejdříve vyhledal pomoc odborníka – psychologa. Pomůže mu vymezit problém i si s ním poradit.

Určitě nedokládejte vyhledání psychologa, pokud jsou vaše příznaky trýznivé a zhoršují kvalitu vašeho života.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *