Psychické poruchy jsou širokou skupinou různých onemocnění mající příčinu v psychice. Jsou různě vážné a liší se v mnohých aspektech. Jak obecně definovat psychické poruch a jaké máme?

Kategorie duševních poruch

Existují různá kritéria pro třídění duševních poruch. Rozlišuje je i Mezinárodní klasifikace nemocí, která platí i v České republice. Mezi ně řadíme:

 • Organické duševní poruchy včetně symptomatických: Patří sem duševní poruchy mající příčinu v mozkovém onemocnění či poškození mozku, např. demence u Alzheimerovy nemoci, vaskulární demence, organický amnestický syndrom atd.
 • Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek: Spadá sem velká skupina nemocí mající společného to, že pacient užívá psychoaktivní látky. Konkrétními případy jsou akutní intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav, psychotická porucha atd.
 • Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy: Jde o různé schizofrenie, schizotypální poruchy atd. Z konkrétních onemocnění si uveďme paranoidní schizofrenii, hebefrenní schizofrenii, katatonní schizofrenii, reziduální schizofrenii atd.
 • Afektivní poruchy (poruchy nálady): Vyznačují se poruchami afektivity, které mohou směřovat k depresi či mánii. Patří sem hypomanie, mánie s psychotickými symptomy, mánie bez psychotických symptomů, bipolární afektivní porucha, perzistentní afektivní porucha atd.
 • Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy: Patří sem agorafobie, sociální fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně-nutkavá porucha atd.
 • Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory: Do této skupiny řadíme mentální anorexii, mentální bulimii, neorganickou nespavost, náměsíčnictví, nedostatek nebo ztrátu sexuální žádostivosti, předčasnou ejakulaci, duševní poruchy spojené se šestinedělím.
 • Poruchy osobnosti a chování u dospělých: Různé poruchy chování, např. paranoidní porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, disociální porucha osobnosti, histrionská porucha osobnosti, anankastická porucha osobnosti atd.
 • Mentální retardace: Jde o stavy související se zastaveným či neúplným duševním vývojem, jež postihuje všechny složky inteligence. Spadá sem lehká, střední a těžká a hluboká mentální retardace, neurčitá mentální retardace atd.
 • Poruchy psychického vývoje: Jedná se o poruchy začínající v raném dětství, postižení či opoždění funkcí mající vliv k biologickému zrání centrální nervové soustavy, např. specifická porucha artikulace řeči, expresivní porucha řeči, specifická porucha čtení, specifická porucha počítání, specifická vývojová porucha motorických funkcí atd.
 • Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání: Řadíme sem hyperkinetické poruchy, poruchy chování (porucha chování vázaná na vztahy k rodině, nesocializovaná porucha chování…), smíšené poruchy chování a emocí atd.
 • Neurčená duševní porucha: Patří sem další duševní poruchy, které nelze zařadit do žáádné z předchozích kategorií.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *