Stane-li si člověku něco závažného, co se pojila s velkým stresem, není pro něj jednoduché se s tím vyrovnat. To se někdy projevuje posttraumatickou stresovou poruchou.

Co je posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je reakcí na vážný stres, kterým může být např. přepadení, znásilnění, autonehoda, požár, záplavy atd.

PTSD je úzkostnou poruchou, při které dotyčný s úzkostí neustále vzpomíná na traumatickou událost, ta se mu promítá i do snů a celkově ho omezuje. Příznaky se neobjeví hned, ale za několik týdnů, ale i měsíců (někdy dokonce let). Tím se liší od akutní reakce na stres, která se rovněž projevuje po traumatu.

Ne u každého, kdo prožije náročnou stresovou poruchu, se projeví PTSD. Záleží na psychické odolnosti jedince, ale také na jeho sociálním zázemí, charakteru traumatu a dalších faktorech.

Příznaky posttraumatické stresové poruchy

Posttraumatická stresová porucha se projevuje intenzivní vzpomínkou na prožité trauma. Dotyčných se těchto vzpomínek nemůže zbavit. Neustále se vracejí a jedinec je nese velmi těžko. To vede k tomu, že se vyhýbá všemu, co prožité trauma připomíná. Omezuje ho v osobním i pracovním životě.

Většina pacientů s PTSD trpí děsivými sny, nespavostí. Celkově není dotyčný schopen prožívat radost, je podrážděný a stahuje se do sebe.

Dalšími příznaky PTSD jsou nadměrná úleková reaktivita, potíže se soustředěním, návaly hněvu, pocity citové otupění, beznadějné vyhlídky do budoucnosti, problémy s pamětí, destruktivní chování ve vztahu sama k sobě (např. nadměrné pití), pocit viny atd.

Diagnostika posttraumatické stresové poruchy

Pro stanovení diagnózy je třeba, aby bylo splněno několik kritérií. Tím hlavním je prožitek nějakého traumatu, který se vynořil po nějaké době v podobě úzkosti, strachu a pocitu beznaděje, které se dotyčný nedokáže zbavit. Osoba s PTSD se vyhýbá všem podnětům, které mu událost připomínají. Projevuje se u něj podrážděnost, potíže s usínáním, zvýšená úleková reaktivita a další příznaky typické pro PTSD. Aby byla diagnóza potvrzená, je třeba, aby symptomy trvaly déle než měsíc a zasahovaly do pracovního, sociálního i rodinného života jedince.

Léčba posttraumatické stresové poruchy

V některých případech není léčba nutná. Příznaky odezní samy bez lékařského zásahu. Pokud však příznaky trvají déle než měsíc, měl by dotyčný vyhledat pomoc psychologa či psychiatra.

Léčba PTSD může probíhat vhodnou psychoterapií. Nejlépe se uplatňuje empatický rozhovor. Vede k otevření se pacienta. Psychoterapeut si musí nejdříve získat důvěru pacienta. Poté se postupně přechází k tématu traumatu, rozebírá se a to pomáhá pacientovi se s ním vyrovnat (zjednodušeně řečeno).

Je možná i podpůrná léčba léky, především léky proti úzkosti (anxiolytiky), antidepresivy a hypnotiky, má-li pacient problém se spánkem.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *