Poruchy pozornosti se odrážejí v našem studijním či pracovním životě a mají negativní dopad i na náš osobní život. Co jsou to poruchy pozornosti a jaké máme?

Co je pozornost

Pozornost představuje zaměřenost a soustřednost duševní činnosti na určitý objekt či děj. Pozornost je ovlivněná prostředím, ale i objektem, který vnímáme. Snáze vzbudí naší pozornost originální předměty či činnosti. Pozornost dělíme na záměrnou a bezděčnou. Negativní vliv na pozornost má únava.

U pozornosti rozlišujeme základní vlastnosti, kterými jsou rozsah a šířka (množství podnětů, jež jsme schopni vnímat najednou), hloubka (stupeň soustředění), stálost (délka soustředění pozornosti na jeden podnět), oscilace (přesouvání pozornosti) a rozdělení (schopnost věnovat pozornost více předmětům).

Poruchy pozornosti

Poruchy pozornosti spočívají v narušení některé složky či některých složek pozornosti. Základními druhy poruch pozornosti jsou:

  • hypoprosexie: Jde o pokles pozornosti, která se může týkat různých vlastností pozornosti. Příčinou může být roztržitost, rozptýlenost, ale také mánie, schizofrenie či nějaká organická porucha.
  • aprosexie: Jedná se o vystupňovanou hypoprosexii. Porucha pozornosti se projevuje ve všech jejích vlastnostech.
  •  hyperprosexie: Jde o zvýšenou pozornost. Je to však na úkor její kvality.
  •  paraprosexie: Je typická pro velké duševní napětí. Projevuje se přílišným soustředěním, které však nevede ke kýženému cíli.

Poruchy pozornosti u dětí

U dětí rozlišujeme základní dvě poruchy pozornosti, které nejsou nikterak vzácné a dokonce se objevují stále častěji. Jsou jimi:

Porucha pozornosti bez hyperaktivity (ADD)

ADD (Attention Deficit Disorders) se projevuje neschopností přiměřené soustředěnosti na určitý podnět v dostatečně dlouhé době. Tyto děti rychle ztrácejí pozornost a snadněji se unaví. Žádná činnost je nebaví delší dobu, mají potíže se samostatnou prací, nedokážou plnit pokyny a jsou nepořádné. Často ztrácejí různé školní pomůcky.

Uvedené příznaky zpravidla vedou k negativním školním výsledkům, mnohdy navzdory jejich intelektu.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

ADHD (Attention Deficit Hyperaktivity Disorder) je poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou. Hyperaktivita se projevuje tím, že dítě je neustále v pohybu, jedná impulsivně a hůře se ovládá. Děti s hyperaktivitou jsou sociálně nevyzrálé, skáčou lidem do řeči, rychleji mluví, než přemýšlí. Ve škole mají potíže s kázní, narušují vyučování. Projevy hyperaktivity se zpravidla časem zmírňují. Hyperaktivní bývají častěji chlapci.

Poruchami ADHD či ADD trpí cca 3 – 10 % dětí školního věku. Procentuální rozpětí je velké, protože ne vždy se dá přesně porucha pozornosti odhalit.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *