Poporodní deprese nejsou ničím neobvyklým. Alespoň ve slabším stupni se objevují u mnohých žen. Co přesně obnášejí a jaké jsou jejich stupně a příznaky?

Co je poporodní deprese

I když je narození dítěte zpravidla radostnou událostí, špatná nálada až deprese se po porodu objevuje u mnoha žen. Souvisí s velkou hormonální změnou. U „čerstvých maminek“ se často objevují pocity, že svou novou roli nezvládnou či že se miminku něco stane. Pojí se také s celkovou vyčerpaností, která je pro šestinedělí typická.

Poporodní deprese se objevuje krátce po porodu. Zpravidla trvá několik dnů. Ve vážnějších případech může přerůst její trvání v týdny či měsíce.

Stupně poporodních stavů

Každá žena poporodní období prožívá jinak. Menší psychické rozladění se objevuje u většiny žen. Někdy jde jen o menší rozladění, ale mohou se objevit i vážné psychické problémy.

Obecně rozlišujeme tři stupně poporodních stavů:

  • poporodní blues: Objevuje se až u 4/5 všech žen po porodu. Zpravidla se projevuje od třetího dne po porodu a trvá několik dní. Žena tento stav pociťuje jako smutek, plačtivosti a přecitlivělost. Není třeba vyhledat odborníka. Důležitá je podpora rodiny.
  • poporodní deprese: Týká se každé desáté ženy po porodu. Je vážnější a může trvat i déle než několik dní. Žena má pesimistický náhled na svět, trpí úzkostmi a pochybuje sama o sobě v roli matky. Pokud tyto stavy neodezní ani po skončení šestinedělí, je na místě navštívit odborníka.
  • poporodní (laktační) psychóza: Jde o velmi vážný psychický stav, který vyžaduje hospitalizaci. Často se projevuje Capgrasovým příznakem, při kterém je matka přesvědčená, že jí dítě v porodnici bylo vyměněno. Při neléčení poporodní psychózy může dojít k sebevraždě matky či ublížení miminku. Jde však o extrémní případy.

Příznaky a rizikové faktory poporodní deprese

Poporodní deprese se projevuje různými příznaky. Záleží na jejím stupni. Mezi hlavní příznaky patří velké výkyvy nálad, pocity smutku a beznaděje, silné rozrušení, obavy o zabezpečení dítěte, pochyby ženy o tom, zda zvládne svou roli matky, podrážděnost, neklid, problémy se spánkem. U poporodní psychózy se dokonce objevují bludy, halucinace a dezorganizované chování, kdy matka ztrácí kontakt s realitou.

Poporodní deprese mohou postihnout každou ženu. Více jsou ohrožené příliš mladé či naopak starší rodičky, ženy, které se už dříve léčily s psychiatrickým onemocněním, ženy, jež prodělaly těžký porod. K poporodní depresi může přispívat špatné rodinné zázemí bez podpory, nedostatek spánku atd.

Prevence by tak měla spočívat v minimalizaci rizikových faktorů, tj. pomoc v rodině. Žena po porodu by se neměla snažit vše zvládnout v domácnosti sama, alespoň zpočátku je důležité, aby dobu, kdy dítě spí, sama využívala ke svému odpočinku.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *