Léků na deprese je obrovské množství. Jak je lékaři vybírají a s jakými konkrétními antidepresivy se můžete setkat?

Obecně o antidepresivech

Léky na deprese nazýváme antidepresiva. Jde o skupinu léků, jež vedou ke zmírnění příznaků deprese. Jejich principem je ovlivňování funkcí neutrotransmiterů, které s depresí souvisí.

Mnohá antidepresiva lze využít i při léčbě jiných psychických potíží, např. úzkost, afektivní porucha, poruchy spánku, obsedantně-kompulzivní porucha atd.

Antidepresiva dělíme do několika skupin. Jsou jimi SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), SARI (antidepresiva se zdvojeným serotoninovým působením), NRI (inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu), SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu), MAOI (inhibitory monoaminooxidázy) a tricyklická antidepresiva.

Jak lékaři volí antidepresiva

Lékaři mají na výběr z mnohých antidepresiv. Při jejich volbě přihlížejí především k formě deprese. Může se projevovat ve formě útlumové, úzkostné, s převažujícími somatickými symptomy či nevyhraněná.

Dále je důležité přihlížet ke zdravotnímu stavu pacienta. Lékař posuzuje, jak by jeho organismus jednotlivé léky zatížily. Proto bere potaz také nežádoucí účinky a v neposlední řadě rozhoduje o konečné volbě léku i věk pacienta.

Některá konkrétní antidepresiva

Antidepresiv, která může psychiatr předepsat pacientům s depresí, je celá řada. Přibližme si alespoň některé z nich:

  • Prozac: Lékem je Fluoxetin, Prozac je obchodní značkou. Uvedla ji na trhu americká firma Eli Lilly. V České republice se s tímto antidepresivem setkáte i pod dalšími názvy např. Defluox, Deprex, Fluzak atd. Patří do skupiny SSRI. Léčba Prozacem zabírá nejčastěji po dvou až třech týdnech. Nežádoucími účinky na začátku léčby mohou být průjem bolest hlavy, větší pocení.
  • Lexamil: Jde o lék Escitalopram, Lexamil je obchodní značkou. Dalšími obchodními značkami tohoto léku je Anxiset E, Lexapro, Cipralex atd. Patří do skupiny SSRI. Kromě depresí je určený i na léčbu generalizované úzkostné poruchy. Mezi jeho vedlejší účinky patří nespavost, sucho v ústech, ospalost, pocení, zácpa, únava atd.
  • Zoloft: Má léčivou látku sertralin, která patří do SSRI. Je určený k léčbě deprese a k prevenci jejího návratu. Léčí rovněž sociální úzkostné poruchy, posttraumatické stresové poruchy, panické poruchy a obsedantně-kompulsivní poruchy.
  • Fevarin: Patří rovněž mezi SSRI. Užívá se k léčbě depresivních epizod. Předepisuje se i při léčbě obsedantně kompulzivních poruch.
  • Coaxil: Předepisuje se při depresích různé závažnosti.
  • Trittico: Jde o silné antidepresivum. Působí proti úzkostem, pocitům napětí, poruchám spánku. Pacienty je zpravidla dobře snášen.
  • další antidepresiva: Z dalších antidepresiv si ještě uveďme např. Ixel, Strattera, Dronax, Nardil, Aurorix, Parnate, Surmontil, Elavil atd.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *