Stresu se nelze vyhnout. Je všude kolem nás a záleží jen na nás, jak se s ním vypořádáme. Dokážete zvládat stres? Jak ho vůbec lze zvládat?

Co je stres

Stres je reakcí na nadměrné zatížení organismu, který se snaží o homeostázu, tj. udržení rovnováhy vnitřního prostředí.

Stres je tak souhrnem fyzických a duševních reakcí, jež mají vést k překonávání překážek, což nelze vždy vnímat jen negativně. Určitá dávka stresu je naopak žádoucí. Je pro nás motorem, který nás posouvá dopředu. Jde o eustres, tj. pozitivní stres. Negativní stres nazýváme distres. Projevuje se nadměrnou zátěží, která při dlouhodobém působení záporně ovlivňuje naše zdraví.

Proč se naučit zvládat stres

Stres by neměl nikdo podceňovat. Distres má na naše fyzické i psychické zdraví negativní dopady, především působí-li delší dobu. Jeho důsledky lze sledovat ve třech rovinách:

  • tělesné příznaky: Nadměrný stres se projevuje celou řadu nepříjemných tělesných symptomů – bolest hlavy, bolest svalů, bušení srdce, zrychlené dýchání, třes, sucho v ústech, tělesná slabost, stažených žaludek a celková únava a vyčerpanost.
  • duševní příznaky: Vystresovaný člověk je nervózní, má strach, prožívá úzkosti, více se bojí, ale také je podrážděnější a někdy i agresivní. Dlouhodobý stres může vést k pocitům méněcennosti, výpadkům paměti, ale i k depresi.
  • chování: Dlouhodobý stres působí také na změnu chování. Projevuje se nespavostí, nechutenstvím nebo naopak přejídáním se. Problematičtější jsou i mezilidské vztahy a lidé ve stresu mají větší sklony k závislosti na alkoholu či drogách.

Zvládání stresu

Také si kladete otázku jak zvládnout stres, aby neohrožoval vaše zdraví? Pojďme si dát několik tipů:

  • Myslete na prevenci: Některým stresům se vyhnout nejde, ale jiným ano. Naučte se vyhýbat stresům, které podstupovat nemusíte. Jste zvyklí dělat všechno ve stresu na poslední chvíli? Lépe si zorganizujte práci a nebudete se dostávat do časové tísně a tím ani do stresu.
  • Předvídejte stres a připravte se na něj: Uvědomte si, v jakých situacích se nejčastěji dostáváte do stresu. Budete tak předvídat, kdy stres přijde, a dokážete se na něj připravit. Připravenost vám pomůže stres lépe zvládnout. Uveďme si příklad: Když budete vědět, že druhý den budete mít v práci náročný den, připravíte si všechny podklady, půjdete brzy spát, ráno si dáte vydatnou, ale zdravou snídani a zajistíte si, aby vás v práci nikdo nerušil telefonáty.
  • „Nepřiživujte“ stres negativními subjektivními pocity: Mnozí lidé, když se dostanou do stresu, zaměřují svou pozornost na své strachy a obavy. Nechají se vtáhnout do jejich spirály, čímž svůj stres umocňují. Snažte se zachovat klid a počkat, jak se skutečně situace vyvine.
  • Poučte se: Zažili jste nadměrný stres? Po jeho skončení se k němu vraťte a racionálně se zamyslete nad tím, proč vznikl, jak jste na něj reagovali a jak byst příště mohli reagovat lépe.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *