Lidé v dnešní době stále častěji trpí úzkostmi, což je dáno stresem, který je součástí života většiny lidí. U někoho se může nadmíra úzkosti projevit různými nemocemi. Jednou z nich je i generalizovaná úzkostná porucha.

O generalizované úzkostné poruše

Generalizovaná úzkostná porucha je úzkostnou poruchou vyznačující se nadměrnými nekontrolovatelnými obavami a úzkostmi týkajících se běžných záležitosti. Obavy má každý člověk, ale u této poruchy je větší jejich intenzita, trvání i frekvence. Objevuje se v pubescenci či adolescenci a v neléčené podobě může přetrvávat po celý život.

Lidé své obavy zaměřují na zdraví, finance, zaměstnání, ale také na méně závažné obavy, např. splnění dílčích pracovních úkolů, včasný příchod na schůzku atd.

Kromě generalizované úzkostné poruchy rozlišujeme ještě další úzkostné poruchy. Jsou jimi obsedantně kompulzivní porucha, sociálně úzkostná porucha, posttraumatická stresová porucha, agorafobie, panická porucha a specifická fobie.

Hlavní příčinou vzniku úzkostné poruchy je dlouhotrvající stres, ať už souvisejí se vztahem, prací, nemoc atd. Generalizovanou úzkostnou poruchu může také způsobit negativní životní událost a svůj podíl si nesou i povahové vlastnosti, vrozené faktory, podmínky vývoje v dětství atd.

Příznaky generalizované úzkostné poruchy

Generalizovaná úzkostná porucha se projevuje obavami, starostmi a katastrofickými představami. Člověk se nadměrně bojí své budoucnosti ohledně zdraví, financí, rodiny atd. I malé podněty v něm vyvolávají nadměrné starosti, které nedokáže potlačit. Trápí se jimi. Nedokáže zastavit obavy a kontrolovat je. Tito lidé často automaticky předpokládají, že věci mohou dopadnout jen nejhůř.

Z dalších příznaků generalizované úzkostné poruchy to jsou nadměrná ostražitost, lekavost, podrážděnost (časté výbuchy hněvu či pláč), nadměrný strach z neznámého, ztráta prožitku radosti a potěšení.

Generalizovaná úzkostná porucha se projevuje i v somatické oblasti zdraví. Typické je tělesné napětí, bušení srdce, sevření na hrudi, bolest hlavy, pocení, zácpa, nepříjemné pocity v břiše, závraty, poruchy menstruace, únava atd.

Léčba generalizované úzkostné poruchy

Při tělesných projevech generalizované úzkostné poruchy předepisují psychiatři léky, především benzodiazepiny a antidepresiva. Při mírnějších projevech poruchy postačí psychoterapie. Mnohdy se obě možnosti léčby kombinují.

Z psychoterapie se uplatňuje především kognitivně behaviorální terapie. Pacient odbourává vzorce chování, které v něm vyvolávají úzkost, a učí se novým vzorcům chování. Často je také třeba obnovit sociální dovednost, které mnohdy pacienti v důsledku generalizované úzkostné poruchy ztrácejí.

Kromě této léčby by se měl úzkostný člověk více zaměřit na relaxaci, lepší plánování času, naučit se efektivně řešit problémy, jednat asertivně a zařadit do svého života příjemné aktivity, které ho dokážou odreagovat.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *