Deprese je vážným psychickým onemocněním, které by nikdo neměl podceňovat. Může vést až k sebevraždě. Čím dříve se deprese začne léčit, tím lépe pro pacienta. Důležité je však depresi odhalit. Proto si uvedeme její příznaky a projevy.

Příznaky deprese

Příznaky se liší podle toho, jak závažnou depresí pacient trpí. Rozlišujeme mírnou, střední a těžkou depresi.

Při mírné depresi je člověk smutný, ztrácí zájem o své okolí a nadměrně se trápí. Stále je však schopný pracovat a zastávat svou roli v rodině. U střední deprese má již potíže s plněním některých svých rolí a u těžké deprese dotyčný není schopen nijak fungovat a je u něj velké nebezpečí sebevraždy.

Příznaky deprese dle jednotlivých skupin

Deprese má četné příznaky, které se projevují v různých oblastech. Jsou jimi:

  • nálady: Depresivní člověk je smutný, má pesimistický náhled na svět a často propadá beznaději. Nedokáže prožívat žádnou radost a ztrácí zájem o své okolí.
  • myšlení: Je zpomalené. Dotyčný se obviňuje, cítí se neschopný, nemá žádnou sebedůvěru a může se ve svých myšlenkách zaobírat sebevraždou, což je velmi nebezpečné.
  • kognitivní procesy: Deprese má negativní vliv na vnímání, pozornost, představivost a paměť. Depresivní člověk je nesoustředěný, má poruchy pozornost a je nerozhodný.
  • psychomotorika: Deprese může ve své těžší fázi člověk naprosto ochromit tak, že nemocný není schopen se hýbat. Někdy však naopak v důsledku neklidu je psychomotorika výrazná a dotyčný provádí nekontrolovatelné a zkratkovité pohyby.
  • tělesné příznaky: Patří mezi ně nechutenství, váhový úbytek, ztráta libida, zácpa, sucho v ústech, bušení na hrudi, bolesti hlavy atd.

Projevy deprese

I projevy se odvíjí od toho, zda jde o mírnou, střední či těžkou depresi. Popíšeme si projevy deprese obecně.

Projevy rozumíme to, jak člověk v depresi chová. Depresivní jedinci ztrácejí schopnost aktivity. Snaží se vyhýbat lidem, většinou své myšlenky nevyslovují a celkově málo mluví. Jejich řeč je bezbarvá a monotónní

Pacienti často pláčou i bez důvodu. Jsou velmi nerozhodní. Do ničeho se jim nechce a činnosti, které mají dělat, odkládají tak dlouho, jak to jen jde.

U depresivních lidí převažuje pasivní způsob trávení času. V poslední fázi zůstávají v posteli a nejsou schopni žádné činnosti. Nejde však o lenost. Tito lidé neleží v posteli, protože chtějí, ale protože i přes přemáhání se nedokážou zmobilizovat své síly a vstát. Ve fázi těžké deprese pacienti nezvládají ani osobní hygienu.

U deprese je typické, že nemocný se cítí ráno hůře než večer. U některých druhů deprese je to však naopak.

Nebezpečným projevem deprese je, když se pacient začne poškozovat. Cítí u toho částečnou úlevu. U pacientů s depresí hrozí také sebevražda.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *