Víte, co přesně znamená, když se o někom řekne, že je cynický? Co je a není cynismus? Pojďme si ho přiblížit.

Původ slova cynismus

Cynismus vychází ze slova „kynismus“, což byla v antickém Řecku filozofická škola. Byla založená ve 4. století př. n. l. Stoupenci tohoto směru opovrhovali konvencemi běžného života. Preferovali jednoduchost a skromnost. Podle popisu možná už sami cítíte, že od pojetí dnešní cynismu se kynismus liší.

Ve filozofie se „řešil“ cynismus i později.  Do 18. století měl hanlivý význam. Později Denis Diderot poukázal na možnosti intelektuálního cynismu. Na něj navázali i další filozofové a objevuje se i v Marxově kritice role peněz. Svou úlohu hrál i ve filozofii Nietzscheho, který intelektuální cynismus oceňoval. Obhajobu cynismu najdete také v díle německého filosofa Petera Sloterdijka a u mnohých dalších.

O cynismu

Cynismus je životní a myšlenkový postoj, který zpochybňuje základní morální a lidské hodnoty. Cynismus není nutné hodnotit vždy jako negativní. Může se snažit o poukázání na to, že některé hodnoty jsou už tak jako tak pokřivené.

Často však je negativní vlastností. Projevuje se v bezcitném jednání, které nebere ohled na druhé. Projevuje se zraňujícím způsobem. Někdo je cynikem s cílem ublížit někomu jinému, ale u jiného člověk může jít o známku rezignace.

Častěji se objevuje u mužů, ale nevyhýbá se ani ženám. Mnohdy se lidé snaží cynismem překlenout určitý problém, který by je mohl jinak zasáhnout.

Ne vždy platí, že cynici jsou necitliví. Někdy cynismus vyrůstá ze strachu z něčeho.

Cynismus lze pokládat za pasivně agresivní chování. Člověk jím vyjadřuje nedůvěru k celistvosti.

Cyničtí lidé jsou často sarkastičtí. Sarkasmus se projevuje kousavými poznámkami. Tito lidé chtějí komunikací zranit druhého člověka.

Cynismus se může objevit i u některých psychických onemocnění. Patří mezi ně např. syndrom vyhoření, deprese, různé psychopatologické poruchy atd.

Intelektuální cynismus a černý humor

Můžeme se setkat také s pojmem intelektuální cynismus. Jde o rezignovanou kritiku společnosti. Často souvisí s pojmem černý humor, který můžeme charakterizovat jako hravou formu intelektuálního cynismu.

Černý humor se snaží dělat si srandu z obtížných situací, mezi které může patřit nemoc, násilí, válka atd. Na černém humoru nás má pobavit kontrast tragické zkušenosti a odlehčené formy, se kterou o ní mluvíme. Upozorňuje tak na absurditu světa.

Je třeba si uvědomit, že hranice mezi povedeným černým humorem a nevkusem je tenká a ne všichni mají pochopení pro černý humor, zvlášť když se dotýká nějakého tématu, které je pro dotyčného citlivé.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *