Bipolární afektivní porucha patří mezi závažné psychické poruchy s mnohými symptomy. Pacienti mají četné problémy a může se projevovat i agresivitou.

O bipolární afektivní poruše

Bipolární porucha je vážnou duševní poruchou. Střídají se u ní fáze mánie a deprese. Celkově bývá narušené prožívání, chování i celková kvalita života pacienta. Nálady se mohou rychle měnit a projevuje se i výbušností, impulsivním jednáním, sklony k agresivitě a násilí, hypersexuální promiskuitou atd.

Bipolární afektivní porucha zpravidla začíná v době dospívání či rané dospělosti.

Příčiny poruchy nejsou známé. Předpokládá se, že na vině jsou genetické predispozice. Obvykle se projeví při dlouhodobém extrémním stresu. Rizikovým faktorem je i závislost na drogách či alkoholu.

Lidé s bipolární poruchou často zneužívají alkohol a další návykové látky, stávají se jim úrazy kvůli jejich neopatrnosti, obvyklé jsou pro ně finanční problémy, problémy se zákonem, ale i potíže v oblasti práce a vztahů.

Fáze deprese

Někdy tato fáze začíná pozvolna a nenápadně, jindy přijde náhle. Zhoršuje se nálada a dotyčný je více unavený. Jedinec hůře zvládá své každodenní povinnosti a přestává se věnovat svým zájmů.

Dalšími typickými příznaky pro tuto fázi je pokles zájmu o své okolí, neschopnost prožívat radost, ztráta sebedůvěry, nechutenství, neschopnost soustředit se, zhoršení paměti, výčitky, ale také se mohou při těžké formě objevit sebevražedné myšlenky či chování či dokonce bloudy a halucinace.

 

Fáze mánie

Mánie je příjemná a zpočátku nemusí ukazovat na vážnější problém. Lidé v manické fázi se cítí dobře, mají mnoho energie, jsou kreativní a vyhledávají společnost. Mezi hlavní znaky mánie patří snížená potřeba spát, nadměrná aktivita, tělesný neklid, roztěkanost, roztržitost, nadměrné sebevědomí, rychlý proud myšlenek a i v této fázi se mohou objevit bludy a halucinace.

Někdy se může také projevovat fáze smíšená, u které pacient zažívá zároveň symptomy deprese i mánie.

Léčba bipolární afektivní poruchy

Léčba spočívá především v podávání léků. Je na psychiatrovi, aby vybral z antidepresiv, antipsychotik a dalších léků dle stavu pacienta.

Léčba léky by se měla kombinovat s vhodnou psychoterapií, někdy bývá využívána elektrokonvulzivní terapie spočívající v krátkých pulsech elektrického proudu do mozku. Využívá se při léčení různých psychotických poruch, když nezabírají jiné léčebné postupy.

Léčba bipolární afektivní poruchy je zpravidla dlouhodobá a někdy je nutné celoživotní užívání léků. Po jejich vysazení by totiž mohlo dojít k nové atace onemocnění.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *