Slovo „anxieta“ může laikovi znít cize, ale jeho český ekvivalent „úzkost“ je termínem, který se běžně používá. Pojďme se na anxietu (úzkost) podívat z odborného hlediska.

Co je anxieta

Anxieta neboli úzkost představuje nepříjemný psychický stav. Projevuje se mnohými symptomy. Patří mezi ně pocit ohrožení, nespavost, porucha libida, špatná nálada atd. Kromě těchto psychických příznaků doprovázejí úzkost i tělesné příznaky. Mezi ně patří hyperventilace, zkrácení dechu, pocení, průjem, častější močení, blednutí atd. Intenzivní úzkost se objevuje u panické ataky.

Rozdíl mezi anxietou a strachem je v tom, že úzkost nemá jasně definovatelný zdroj. Člověk se něčeho obává, ale nedokáže přesně určit čeho. Naproti strach pramení z konkrétního zdroje.

Složky anxiety

Anxieta má čtyři složky:

  • kognitivní: Představuje myšlenkovou složku. Jde o očekávání nějakého nebezpečí.
  • behaviorální: Zahrnuje to, jak se člověk chová při úzkosti. Projevuje se únikem či snahou vyhnout se zdroji úzkosti.
  • somatickou: Organismus se připravuje na nebezpečí a únik z něj. Projevuje se fyzickými příznaky, kterými jsou zvýšení krevního tlaku, rychlejší tlukot srdce, pocení, dokonce i nevolnost a další příznaky.
  • emocionální: Jde o pocitovou stránku anxiety. Při úzkosti cítíme neurčitý strach či paniku.

Úzkostné poruchy

Každý může mít někdy úzkost. Pokud však provází náš každodenní život dlouhodobě a má na nás negativní vliv, jedná se o úzkostnou poruchu. Rozeznáváme různé typy těchto poruch podle konkrétních příznaků. Mezi nejčastější patří obsedantně kompulzivní porucha, sociální úzkostná porucha, posttraumatická stresová porucha, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha atd.

Léčba úzkostných poruch

Úzkostné poruchy lze léčit psychofarmatiky či psychoterapií. Často se léčí propojením obou metod.

Psychofarmaka

Existuje celá řada různých léků, které potlačují či odstraňují úzkost. Některé jsou určené na krátkodobou úzkost, jiné se více hodí pro pacienta mající s úzkostí dlouhodobé potíže.

Léky odstraňující úzkost se nazývají anxiotika. Používají se, je-li úzkost natolik velká, že člověku zhoršuje kvalitu života. Pokud to jde, neměla by psychofarmaka být dlouhodobou záležitostí. Často stačí jejich užívání pouze po dobu překlenutí životní krize. V některých případech je však nutné jejich dlouhodobé podávání.

Anxiolytika ovlivňují bdělost. Pacienti jsou unavení a ospalí. Další vedlejší příznaky se odráží také od toho, jaké konkrétní léky jsou podávané.

Mezi anxiolytika patří např. Diazepam, Nitrazepam, Neurol, Dormicum, Lexaurin atd.

Psychoterapie

Psychoterapie spočívá v působení na úzkost psychologickými prostředky. Účelem je pomocí rozhovoru přesunout zdroje úzkost z nevědomí do vědomé mysli, pojmenovat je a odstranit. Existují různé typy psychoterapie. Pro léčbu úzkosti se dobře uplatňuje kognitivně behaviorální psychoterapie.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *