Donutit se něco dělat může být kvůli naší přirozené lenosti občas velmi těžké. Také to znáte? Pokud je však problém vážný, objeví se abulie, se kterou není radno si zahrávat.

Co je abulie

Abulie představuje nedostatek vůle cokoliv dělat. Jde o jeden z vážných příznaků patologických poruch. Člověk s abulií není schopen činnosti, nedokáže se rozhodovat a jednat správně. Pacienti často vědí, že by něco měli udělat, ale i přes naléhavost situace se k činnosti nedonutí.

V nejzávažnějších případech pacient ztratí vůli úplně. Tyto lidé se pak dostanou do sociální izolace.

Abulie není nemoc, ale jen příznak. Nejčastěji se objevuje u deprese, a proto i léčba musí směřovat na celkovou nemoc, v tomto případě na depresi.

Hlavní příčiny abulie

Abulie se objevuje při různých psychických onemocněních. Nejčastěji provází:

  • depresi: Je typická především pro těžkou depresi. Pacient postupně ztrácí vůli ke všemu, co dříve dělal. Ve své nejtěžší fázi leží pacient jen v posteli a nedokáže se přinutit cokoliv dělat. Všechno se mu zdá zbytečné, a i když si třeba říká, že by měl něco dělat, zvednout se mu přijde jako nadlidský úkon.
  • schizofrenii: Abulie je u schizofrenie jen jedním z příznaků. Je jich však mnohem více. Konkrétní příznaky záleží na tom, o jakou schizofrenii jde. Rozlišujeme tyto druhy schizofrenie – hebefrenní, katatonní, paranoidní, simplexní, reziduální a dále ještě existují atypické druhy. Obecnými příznaky schizofrenie jsou změny chování, halucinace a bludy, poruchy, nálad, změna osobnosti, ale i deprese, agresivita, špatná koordinace pohybů atd.

Vůle a její další poruchy

Vůle je schopnost člověka směřovat k určitému cíli prostřednictvím aktivit. Jde o vědomé úsilí, které je motivované. Hlavní rysy vůle jsou vědomé jednání, přeměna energie v kinetickou a kontrola funkce popudů. V širším význam lze vůli chápat jako vlastnost související se sebekontrolou.

Lidé mají různě velkou dávku vůle. Člověka s její malou dávkou označujeme za lenocha. Objevují se však i vážnější poruchy vůle, které jsou příznakem nějaké psychické nemoci. Tyto poruchy často doprovázejí i jiné příznaky.

Kromě abulie jsou nejčastějšími poruchami vůle:

  • hypobulie: Jde o nedostatek pevné vůle. Její častou příčinou je pocit úzkosti, ale i malé sebevědomí. U lidí s hypobulií se často objevují také poruchy emotivity, apatie a snížení psychomotorického tempa. Hypobulie se může časem přeměnit v abulii.
  • hyperbulie: Projevuje se nadměrným vyjádřením rozhodnosti. Většinou to však neznamená, že by tito lidé měli pevnou vůli vedoucí k výborným výsledkům. Hyperbulie je na úkor kvality. Objevuje se u manických poruch a typická je i při působení psychotropních látek. Dále se také objevuje u paranoidních nebo kverulantních stavů.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *