content top

Dystymie

Trápí vás neustálá skleslost, únava, neschopnost radovat se či další potíže podobné depresi, ale na druhou stranu nejsou tyto příznaky tak silné, aby to mohla skutečně být deprese? Může jít o dystymii. Co je to dystymie Dystymie je porucha nálady, která spadá do depresí. Jde však o její slabou formu. I tak by se však neměla podceňovat, protože zhoršuje celkovou kvalitu života pacienta. Objevuje se v...

Celý článek

Posttraumatická stresová porucha

Stane-li si člověku něco závažného, co se pojila s velkým stresem, není pro něj jednoduché se s tím vyrovnat. To se někdy projevuje posttraumatickou stresovou poruchou. Co je posttraumatická stresová porucha Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je reakcí na vážný stres, kterým může být např. přepadení, znásilnění, autonehoda, požár, záplavy atd. PTSD je úzkostnou poruchou, při které dotyčný s...

Celý článek

Panická porucha, ataka: Příznaky, léčba

Každý občas zpanikaří a určitě jste i vy někdy propadli panice, ať už oprávněné či neoprávněné. Pokud však zasazuje do života člověka příliš a trvá dlouho, může se jednat o panickou poruchu. O panické poruše Panická porucha patří mezi úzkostné poruchy. Řadíme ji do skupin neuróz, které se projevují úzkostmi a emoční tísní. Panická porucha se projevuje silným záchvatem úzkosti, který...

Celý článek

Schizofrenie a její příznaky

Duševní onemocnění jsou různě závažná. Mezi jedno z těch nejzávažnějších patří schizofrenie. Přibližme si ji. Co je schizofrenie Schizofrenie představuje endogenní psychózu. Je pro ni charakteristický rozpad osobnosti. Projevuje se poruchami citů, jednání, myšlení atd. Schizofrenici utíkají od reality. Pro schizofrenii bývá běžné, že se střídají ataky (projevující se příznaky nemoci) a období...

Celý článek

Paranoidní schizofrenie

Rozlišujeme více druhů schizofrenie. Tou nejčastější je paranoidní. Z dalších druhů schizofrenie to jsou hebefrenní, katatonní, simplexní, reziduální atd. O paranoidní schizofrenii Paranoidní schizofrenie je nejčastějším typem schizofrenie vůbec. Většinou se rozvíjí v době pozdní adolescence či v rané dospělosti, přičemž počátek může být plíživý s různými symptomy, které jen ukazují, že není...

Celý článek

Úzkost: Příznaky a se jí zbavit

Úzkost je pociťována velmi nelibě, zvlášť silná úzkost dokáže člověka úplně ochromit. Jaké jsou její příznaky a jak se lze úzkosti zbavit? O úzkosti Úzkost je kombinací emocí zahrnující obavy a zlé předtuchy. Rozdílem mezi úzkostí a strachem je, že úzkost vychází z neznámé příčiny. Něčeho se bojíme, ale nevíme čeho. Někdy je jen ve formě lehkého neklidu, ovšem úzkost může být...

Celý článek

Separační úzkost

Úzkosti mohou být různé. Už jste se setkali se spojením „separační úzkost“? Zbystřit by měli všichni rodiče mající půlroční až roční dítě. Je úzkost normální? Úzkost je emoce, která je za určitých situací normální. Dokáže nás upozornit na to, že není něco v pořádku. Je důležitá pro přežití stejně jako strach. Úzkost začne být problémem, pokud se objevuje příliš často, zhoršuje...

Celý článek

Bipolární afektivní porucha

Bipolární afektivní porucha patří mezi závažné psychické poruchy s mnohými symptomy. Pacienti mají četné problémy a může se projevovat i agresivitou. O bipolární afektivní poruše Bipolární porucha je vážnou duševní poruchou. Střídají se u ní fáze mánie a deprese. Celkově bývá narušené prožívání, chování i celková kvalita života pacienta. Nálady se mohou rychle měnit a projevuje se i...

Celý článek

Maniodepresivní psychóza: Příznaky, léčba

Maniodepresivní psychóza je vážným psychickým onemocněním, se kterým si není radno zahrávat. Ve své depresivní fázi může vést až k sebevraždě. O maniodepresivní psychóze Maniodepresivní psychóza (neboli bipolární afektivní porucha) je charakterizovaná periodickými změnami nálad. V určitých cyklech se střídá manické a depresivní období. V jedno období je jedinec plný energie, dobré nálady, je...

Celý článek

Hraniční porucha osobnosti

Hraniční porucha osobnosti představuje vážné psychické onemocnění. Spadá do poruch osobnosti. Jak se tato porucha projevuje a jak ji lze léčit? Zařazení hraniční porucha osobnosti Hraniční porucha osobnosti patří do emočně nestabilních poruch osobnosti. V této skupině poruch se kromě hraničního typu nachází ještě impulsivní typ, který se projevuje neuváženým jednáním, konfliktností, výbuchy hněvu a...

Celý článek
content top